Registrácia
Menu
Úvod Nevyhnutnosti Poppers Amsterdam Zero 24 ml

Amsterdam Zero 24 ml

poppers

Kód: 190613

Špeciálna zmes isoamyl a isopropylnitritu so silným účinkom. Fľaštička je opatrená novým nepriepustným a vzduchotesným bezpečnostným uzáverom, ktorý predlžuje dobu skladovania. Obsah 24 ml. Podrobný popis

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

Amsterdam Zero 24 ml

Amsterdam Zero 24 ml

poppers

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.

Popis

Poppers Amsterdam Zero 24 ml. Čistiaci prostriedok na kože. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje poleptanie kože a vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť a závraty. Podozrenie na genetické poškodenie.

PREVENTÍVNE OPATRENIA: Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a všetkými ďalšími zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary/aerosóly. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou. PRI KONTAKTE S OČAMI: opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte z očí kontaktné šošovky, ak sú nasadené a možno ich vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

ZÁKAZ PREDAJA MALOLETÝM

ISOPROPYL NITRITE (CAS 541-42-4), AMYL NITRITE, MIXED ISOMERS (CAS 110-46-3) 1-BUTANOL, 3-METHYL- (CAS 123-51-3) PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0)

Parametre

Obsah (ml) 24
Originálny názov Amsterdam Zero 24 ml
Hmotnosť (g) 80

Zaradené

Slave4master chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 937 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat